Addis Abeba, Ethiopia
Tel: +251115 51 35 41
Fax: +251 115 51 38 51

Where we work